Wraz z nadejściem nowego roku branże gastronomiczna i hotelarska dołączyły do grona przedsiębiorstw, które prowadząc swoją działalność muszą wykorzystywać kasę fiskalną online. Dla wielu firm był to poważny problem.
Pandemia i spowodowane nią ograniczenia sprawiły bowiem, że wszelkie dodatkowe wydatki były dużym obciążeniem firmowego budżetu. Na szczęście, firmy, które zastosowały się do wymogów prawa a tym samym zakupiły kasę przed 1 stycznia 2021 mogą liczyć na ulgę podatkową. Co warto o niej wiedzieć? Wyjaśniamy. 

Kto mógł ubiegać się o ulgę na zakup kasy fiskalnej?

O ulgę na zakup kasy fiskalnej online mogli ubiegać się nie tylko nowi restauratorzy, ale również firmy gastronomiczne, które prowadziły już działalność. Co ważne, o ulgę możemy ubiegać się nawet w sytuacji gdy w przeszłości korzystaliśmy już z ulgi na zakup kasy fiskalnej innego typu.
Bardzo ważne są jednak terminy związane z zakupem kasy online. Powinna być ona bowiem zakupiona nie później niż 1 stycznia 2020 roku.
Warto również przypomnieć, że ulga dotyczy wyłącznie zakupu urządzenia. Jeśli z kasy fiskalnej będziesz korzystał w oparciu o umowę najmu, dzierżawy czy wypożyczenia – niestety, nie możesz liczyć na pomoc od państwa. 

Kiedy można ubiegać się o ulgę?

Kolejnym, niezwykle ważnym przepisem jest ten, który określa kiedy możemy ubiegać się o ulgę na zakup kasy fiskalnej. Mówi on jasno, że rozliczenie jej należy nam się w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji za pomocą tejże kasy fiskalnej. Oznacza to, że nie możemy więc np. kupić urządzeń na zapas, rozliczyć ulgi a następnie rozpocząć korzystanie z nich w momencie, w którym okażą się nam potrzebne.

Ile wynosi ulga na zakup kasy fiskalnej online?

Przejdźmy do najważniejszej dla przedsiębiorców kwestii a więc tego, ile właściwie wynosi ulga na zakup kasy fiskalnej. Przepisy prawa określają, że wynieść może ona do 90% ceny zakupu kasy fiskalnej online, jednak kwota ulgi nie może być wyższa niż 700 złotych. W przypadku średniej ceny kas, która oscyluje w granicach 1000 złotych możemy więc odzyskać aż 70% poniesionych wydatków. 

Czy można stracić ulgę?

To pytanie, które zadaje sobie wiele osób prowadzących działalność gastronomiczną. Niestety, odpowiedź na nie jest twierdząca. Możemy bowiem stracić prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej jeśli zakończymy prowadzenie działalności gospodarczej, nie poddamy kas fiskalnych obowiązkowemu przeglądowi technicznemu w terminie określonym w przepisach, zaprzestaniemy ewidencji z wykorzystaniem tego rodzaju kasy fiskalnej lub nie zadbamy o połączenie umożliwiającego przesyłanie danych pomiędzy kasą fiskalną online a Centralnym Repozytorium Kas. Jak więc widać, chcąc skorzystać z ulgi musimy dbać nie tylko o sprzęt, ale również połączenie internetowe.

 

Podsumowując, ulga na zakup kasy fiskalnej może choć trochę zmniejszyć koszty związane z wprowadzeniem koniecznych zmian w lokalu gastronomicznym. Warto jednak pamiętać o szczegółowych warunkach jej przyznawania. Nie da się bowiem ukryć, że są bardzo restrykcyjne i wystarczy drobny błąd, by ulga nie została przyznana lub też cofnięta. 

Ofertę dotyczącą kas fiskalnych można znaleźć na naszej stronie abselektronik.pl. Natomiast szczegółową ofertą zawierającą nie tylko kasy fiskalne, ale również wszelkie niezbędne peryferia można znaleźć na podstronie abselektronik.pl/oferta.