1. Co to jest kasa fiskalna online?

Kasa fiskalna to obowiązkowy element wyposażenia sklepu oraz punktu obsługującego klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub rolnikami ryczałtowymi. Zarówno kasa tradycyjna jak i kasa fiskalna online spełniają tą samą rolę jaką jest rejestracja sprzedaży, drukowanie paragonów i raportowanie. Oby twa rodzaje kas wymagają przeprowadzenia okresowego przeglądu technicznego co dwa lata. Właściciele kasy fiskalnej online muszą jednak zapewnić urządzeniu dostęp do sieci teleinformatycznej ponieważ kasa online automatycznie przesyła dane o transakcjach i zdarzeniach do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. CRK to system do analizowania poprawności transakcji dokonywanych przez podatników. Dane wysyłane są systematycznie co 2 godziny. Jest to jednak domyślny czas ponieważ Repozytorium może dokonać zmian w harmonogramie połączeń. Użytkownik kasy fiskalnej online musi więc zapewnić ciągły dostęp do Internetu, dzięki temu kasa może łączyć się z Repozytorium. Innymi istotnymi różnicami pomiędzy tradycyjną kasą, a kasą fiskalną online jest możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania, a także rejestrowanie kopii drukowanych dokumentów, które zapisywane są w wewnętrznej pamięci.  Aktualizacja przebiega na zasadzie automatycznego pobierania z serwera producenta nowej wersji i aktualizacji programu kasy.

Istotne jest także, że w momencie uruchomienia kasy online, czyli fiskalizacji, do Repozytorium przesyłane są dane osobowe o właścicielu kasy. Otrzymuje się także przydzielony numer ewidencyjny. Kasa fiskalna online może także drukować e-paragony, a także zapisywać ich kopie.  Każda kasa fiskalna online może także współpracować z terminalem płatniczym. Ujednolicony protokół komunikacyjny powoduje, że urządzenie współpracuje z terminalem na zasadzie podłączenia plug and play.

2. Dla kogo kasa fiskalna online?

Kasa fiskalna online z czasem staje się standardem w różnych branżach. Przede wszystkim ten rodzaj kas jest już wymagany na stacjach benzynowych, w warsztatach motoryzacyjnych, a także w punktach wulkanizacji. Ta zmiana tyczy się także sprzedaży węgla i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla kamiennego, brunatnego, czy też koksu. 

Również kasy fiskalne online powinny być już wdrożone w takich branżach jak hotelarstwo i gastronomia. Kolejnymi branżami, które mają obowiązek wdrożyć z czasem kasy fiskalne online są fryzjerzy, lekarze, prawnicy, kluby fitness i siłownie, czyli obiekty służące poprawie kondycji fizycznej, a także przedsiębiorcy z branży budowlanej oraz kosmetycznej i kosmetologicznej.

Kasa fiskalna z czasem zacznie obowiązywać w każdej branży. Warto nie czekać na ostatnią chwilę z zakupem kasy fiskalnej online tylko dokonać zamiany przed największym popytem ponieważ tradycyjne kasy fiskalne powoli zaczną być wycofywane ze sprzedaży. Problemem będzie także serwisowanie tradycyjnych kas i wymiana pamięci fiskalnej. 

3. Odkąd obowiązuje kasa fiskalna online? 

Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online, co spowodowało, że przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej są zobowiązani stopniowo wycofywać tradycyjne kasy fiskalne na rzecz kas fiskalnych online.Od 1 stycznia 2020 r. kasę fiskalną zobowiązani są posiadać osoby świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania i ich regenerowania, a także sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy czy także gaz. Dokładnie rok później, czyli od 1 stycznia 2021 zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online mają działalności świadczące stale lub sezonowo usługi związane z wyżywieniem czyli stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi związane z hotelarstwem, czyli w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania jak hotele, pensjonaty. 

Od lipca 2021 roku do posiadania kasy fiskalnej online zobowiązane są firmy świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej (lekarze, dentyści), a także prawnicy. Do tej grupy zalicza się także firmy związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu), czyli kluby fitness i siłownie. 

4. Ostateczny termin wprowadzenia kasy fiskalnej online

Aktualnie terminy wymiany kas fiskalnych na kasy online wynikają z rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Pozostali przedsiębiorcy, którzy nie są wymienieni w art. 145 b ust.1 ustawy o VAT., na chwilę obecną nie muszą spieszyć się z wymianą tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę online jednak prędzej czy później będą zmuszeni do zmiany ponieważ tradycyjne kasy fiskalne zostały już wycofane ze sprzedaży i tylko do końca 2022 roku można będzie kupić kasę fiskalną z elektronicznym zapisem kopii. W 2023 r. sprzedawane będą już tylko kasy online. Pozostałe branże będą mogły korzystać z tradycyjnych kas fiskalnych do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej. Zakup i użytkowanie kasy online w branżach, na które Ministerstwo Finansów nałożyło taki obowiązek tyczy się zarówno małych działalności gospodarczych jak i dużych przedsiębiorstw. Zgodnie z założeniem kasy fiskalne online mają za zadanie wspomóc pobór podatku dochodowego oraz VAT, a także dodatkowo zredukować działania niektórych przedsiębiorców na korzyść osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

5. Co grozi za brak kasy fiskalnej online? 

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych objęci są zobowiązaniem prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas fiskalnych. Warto poznać jakie konsekwencje mogą spotkać przedsiębiorcę, który powinien rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej, ale nie wypełniał tego obowiązku. Zgodnie z art. 11 ust.2 o VAT, w przypadku niedopełnienia obowiązku rejestracji kasy fiskalnej organ podatkowy ma prawo nałożyć na podatnika dochodowego zobowiązania podatkowego, który wynosi 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, licząc od momentu rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Powyższy przepis nie dotyczy jednak osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność oraz spółek osobowych. Ważną konsekwencją naruszenia obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących jest także utrata prawa do odliczenia kwoty wydanej na zakup każdej z kas. 

Warto wiedzieć, że ulga na zakup kasy to 90 % jej ceny, jednak nie więcej niż 700 zł). Przepisy ustawy o VAT, określają, że wyłącznie podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydaną na zakup każdej z kas rejestrujących na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania. Sankcje za brak kasy fiskalnej zostały także opisane w Kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie z art. 60 KKS, kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, a w przypadku czynu o mniejszej wadze- karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Przepis ten odnoszący się do ksiąg dotyczy również kas fiskalnych (art.53 §21 KKS), ponieważ do ksiąg zalicza się także urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, w szczególności zapisy kasy rejestrującej.