Tablety do Obsługi Zamówień POS dla RestauracjiUsługi restauracji w dzisiejszych czasach są wspomagane przez  rozwiązania IT jakimi są systemy, oprogramowanie i aplikacje typu POS. Są one połączone z takimi urządzeniami jak tablet, drukarka, kasa fiskalna (w tym wirtualna nazywana też kasą software-ową).

Pełną ofertę urządzeń oraz ich integracji można sprawdzić w naszym sklepie pod adresem https://abspos.pl/sklep

Zarządzanie zamówieniami w restauracji tabletem zintegrowanym z systemem ABS POS

Najważniejszą rolę jaką odgrywa każdy system jest przede wszystkim możliwość jego integracji z  różnymi urządzeniami i systemem kasowym. Głównymi zaletami używania urządzenia zintegrowanego z systemem i aplikacją jakim jest tablet to: 

  • możliwość bezbłędnego wprowadzania zamówień 
  • szybsze ułożenie zamówień według ich kolejności
  • pokazywanie aktualnych statusów zamówień
  • łatwe podsumowanie kasowe nawet najbardziej skomplikowanych zamówień
  • centralna informacja dla wszystkich pracowników bez konieczności fizycznego opisywania zamówień 

Dlaczego warto wyposażyć restaurację w tablet do obsługi zamówień? 

W chwili obecnej nowe technologie rozwijają się bardzo dynamicznie. Powoduje to, że różne opcje dostępne w POS zainstalowanym na Tablecie również są nieustannie doskonalone. W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia do zarządzania zamówieniami, to twórca oprogramowania pracuje nad nim, aby zaspokajało ono wszystkie potrzeby restauracji. 

Ważnym czynnikiem, który należy ciągle optymalizować jest czas. Dzięki takiemu rozwiązaniu  można uniknąć czasochłonnego i odręcznego pisania zamówień i tym samym pojawiających się błędów spowodowanych, np. nieczytelnym charakterem pisma, czy innych pomyłek wynikających z konieczności prowadzenia odręcznych notatek. 

Również lista zamówień jest bardziej przejrzysta, a także można śledzić czas oczekiwania na ich realizację. Wszystkie zamówienia zapisywane są także według ich kolejności. Dzięki temu każdy klient restauracji wie dokładnie jaki jest czas oczekiwania na swoje zamówienie. 

Zalet używania tabletu zintegrowanego z systemem ABS POS jest dużo. Każdy właściciel restauracji w trakcie korzystania z oprogramowania POS może odkryć wiele pozytywnych stron tego rozwiązania w szczególności, że jest ono spersonalizowane pod kątem specyfiki restauracji.