Tablety do Obsługi Zamówień POS dla Pizzerii

Usługi pizzerii wspierane są teraz przez informatyczne rozwiązania jakimi są systemy, oprogramowanie i aplikacje typu POS. Są one zintegrowane z takimi urządzeniami jak tablet, drukarka, kasa fiskalna (w tym wirtualna nazywana też kasą software-ową).

Pełną ofertę urządzeń oraz ich integracji można sprawdzić w naszym sklepie pod adresem https://abspos.pl/sklep

Zarządzanie zamówieniami w pizzerii tabletem zintegrowanym z systemem ABS POS

System, żeby spełniał oczekiwania musi być przede wszystkim zintegrowany z systemem kasowym oraz z urządzeniami jak tablet. Najważniejszymi zaletami korzystania z tabletu skojarzonego z systemem i aplikacją są: 

  • bezbłędne wprowadzanie zamówień
  • szybkie tworzenie kolejek zamówień
  • podgląd na aktualny status zamówienia
  • proste podsumowanie kasowe nawet najbardziej złożonych zamówień
  • centralna informacja dla wszystkich pracowników
  • Możliwość całkowitej rezygnacji z odręcznych notatek 

Dlaczego warto wyposażyć pizzerie w tablet do obsługi zamówień?

Ciągły rozwój nowych technologii to także nieustanna praca nad opcjami zainstalowanymi na Tablecie, które również muszą być coraz bardziej nowoczesne i funkcjonalne. Tradycyjny model zarządzania zamówieniami nie jest już wystarczający. 

Aktualnie to twórca oprogramowania stara się, aby oprogramowanie spełniało wszystkie potrzeby pizzerii. Pizzerie również muszą kłaść duży nacisk na szybkość realizacji zamówień dlatego dzięki temu rozwiązaniu można zoptymalizować czas ich kompletacji. 

Wdrożenie takiego rozwiązania również sprawia, że można całkowicie zrezygnować z odręcznych notatek, które wcześniej sprawiały dużo problemów jak poświęcenie czasu na odczytywanie nieczytelnego pisma czy stresujące sytuacje wynikające ze zgubienia kartki z zamówieniami. 

Wprowadzenie standardu kompletowania zamówień sprawia, że wszystkie dane są czytelne i przejrzyste dla każdego. Każda osoba odwiedzająca pizzerie, wie dokładnie ile czasu należy poświęcić na realizację złożonego zamówienia. 

Zalet korzystania z tabletu zintegrowanego z systemem ABS POS jest wiele. Każdy właściciel pizzerii w trakcie korzystania z oprogramowania POS odkryje mnóstwo pożytecznych funkcji dostosowanych do specyfiki pizzerii.