Tablety do Obsługi Zamówień POS dla Kawiarni

Usługi kawiarni aktualnie wspomagane są przez informatyczne rozwiązania jakimi są systemy, oprogramowanie i aplikacje typu POS. Są one zintegrowane z takimi urządzeniami jak tablet, drukarka, kasa fiskalna (w tym wirtualna nazywana też kasą software-ową).

Pełną ofertę urządzeń oraz ich integracji można sprawdzić w naszym sklepie pod adresem https://abspos.pl/sklep

Zarządzanie zamówieniami w kawiarni tabletem zintegrowanym z systemem ABS POS

Najważniejszą funkcją każdego systemu jest możliwość jego integracji z urządzeniami i systemem kasowym. Takie rozwiązanie ma wiele mocnych stron przykładowo: 

  • uniknięcie błędów przy wprowadzaniu zamówień
  • szybkie tworzenie kolejki zamówień 
  • podgląd na aktualny status zamówienia 
  • łatwe podsumowanie kasowe nawet bardzo złożonych zamówień 
  • możliwość weryfikacji zamówień i rachunków 
  • lepsza współpraca w zespole
  • centralna informacja dla wszystkich pracowników 

Dlaczego warto wyposażyć kawiarnię w tablet do obsługi zamówień?

Dynamiczne środowisko, w którym żyjemy nieustannie napędza rozwój nowych technologii. Oczywiste jest, że wpływa to także na ciągłe doskonalenie opcji w aplikacji zainstalowanej na Tablecie. Tradycyjne metody zarządzania zamówieniami ustępują miejsca nowoczesnym rozwiązaniom. Aktualnie to na twórcy oprogramowania ciąży odpowiedzialność, aby oprogramowanie było dostosowane do indywidualnych potrzeb kawiarni. 

W obsłudze zamówień ważna jest także praca nad optymalizacją czasu. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom jakim jest korzystanie z aplikacji zainstalowanej na Tablecie możliwe jest całkowite zrezygnowanie z konieczności prowadzenia odręcznych notatek, który był czasochłonnym procesem.  

Szybkie zapisywanie zamówień na papierze powodował także, że notatki były nieczytelne. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań wszystkie wprowadzone dane są przejrzyste. 

Możliwość ustawienia kolejności zamówień daje także jasny komunikat klientom kawiarni, więc wiedzą oni doskonale jak długo należy czekać na realizację zamówienia.  

Można wymienić wiele zalet korzystania z tabletu zintegrowanego z systemem ABS POS. Każdy właściciel kawiarni w trakcie używania tego rozwiązania może znaleźć dużo przydatnych opcji dostosowanych do specyfiki kawiarni.